česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Ověřování emisí skleníkových plynů

Zákonem č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů jsou definovány povinnosti pro provozovatele zařízení produkující emise skleníkových plynů, které svými výkonovými parametry spadají pod systém EU ETS.

Podmínky pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/Es jsou pak definovány Nařízením komise (EU) č. 601/2012.

Dle § 15 odst. 5 zákona je provozovatel povinen předložit Ministerstvu životního prostředí ověřený emisní výkaz každoročně do 15. března. Ověření může provádět pouze osoba, která je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013. Společnost Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. získala jako první v České republice akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. k ověřování emisních výkazů (Certifikační orgán č. 3173). Provozovatelům zařízení spadajících pod systém emisního obchodování tak můžeme nabídnout:

  • ověření (verifikaci) ročního výkazu o množství emisí CO2 akreditovanou osobou,
  • ověření formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

Naše společnost působí v oblasti ověřování emisí CO2 již od samého počátku, garantujeme Vám provedení ověřovacích prací zkušenými auditory GHG.

Upozorňujeme žadatele o ověřování, že novelou zákona o emisním obchodování č. 257/2014 Sb., ze dne 22. října 2014 byla s účinností od 1. ledna 2015 zrušena autorizace MŽP k ověřování emisí skleníkových plynů a tuto činnost mohou nadále vykonávat pouze subjekty, které jsou držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013.

V případě Vašeho zájmu o ověření Vašeho ročního emisního výkazu naší společností prosím vyplňte přiloženou Žádost o ověření ročního emisního výkazu a zašlete zpět na naši poštovní adresu / mailem / faxem. Obratem se s Vámi spojí odpovědný zástupce ověřovacího orgánu a na základě poskytnutých informací Vám zpracuje nezávaznou cenovou nabídku na ověřování. Stejným způsobem je nutné postupovat v případě zájmu o ověření Formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělených povolenek, příslušná Žádost o ověření tohoto formuláře je ke stažení zde.

V souladu s požadavky příslušných normativních dokumentů poskytujeme podrobný popis ověřovacího procesu a informaci o postupech pro vyřizování stížností a odvolání a to na vyžádání. V případě Vašeho zájmu si od nás rovněž můžet vyžádat informace o odborné způsobilosti našich auditorů GHG.

Klientům rovněž poskytujeme přímý odkaz na uplatňovaná pravidla pro zajištění Nestrannosti a nezávislosti našich auditorů GHG.