česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Ověřování emisí skleníkových plynů

Zákonem č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů jsou definovány povinnosti pro provozovatele zařízení produkující emise skleníkových plynů, které svými výkonovými parametry spadají pod systém EU ETS.

Podmínky pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/Es jsou pak definovány Nařízením komise (EU) č. 601/2012.

Dle § 15 odst. 5 zákona je provozovatel povinen předložit Ministerstvu životního prostředí ověřený emisní výkaz každoročně do 15. března. Ověření může provádět pouze osoba, která je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013. Společnost Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. získala jako první v České republice akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. k ověřování emisních výkazů (Certifikační orgán č. 3173). Provozovatelům zařízení spadajících pod systém emisního obchodování tak můžeme nabídnout:

  • ověření (verifikaci) ročního výkazu o množství emisí CO2 akreditovanou osobou,
  • ověření formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

Naše společnost působí v oblasti ověřování emisí CO2 již od samého počátku, garantujeme Vám provedení ověřovacích prací zkušenými auditory GHG.

Upozorňujeme žadatele o ověřování, že novelou zákona o emisním obchodování č. 257/2014 Sb., ze dne 22. října 2014 byla s účinností od 1. ledna 2015 zrušena autorizace MŽP k ověřování emisí skleníkových plynů a tuto činnost mohou nadále vykonávat pouze subjekty, které jsou držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013.

V případě Vašeho zájmu o ověření Vašeho ročního emisního výkazu naší společností prosím vyplňte přiloženou Žádost o ověření ročního emisního výkazu a zašlete zpět na naši poštovní adresu / mailem / faxem. Obratem se s Vámi spojí odpovědný zástupce ověřovacího orgánu a na základě poskytnutých informací Vám zpracuje nezávaznou cenovou nabídku na ověřování. Stejným způsobem je nutné postupovat v případě zájmu o ověření Formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělených povolenek, příslušná Žádost o ověření tohoto formuláře je ke stažení zde.

V souladu s požadavky příslušných normativních dokumentů poskytujeme podrobný popis ověřovacího procesu a informaci o postupech pro vyřizování stížností a odvolání a to na vyžádání. V případě Vašeho zájmu si od nás rovněž můžet vyžádat informace o odborné způsobilosti našich auditorů GHG.

Klientům rovněž poskytujeme přímý odkaz na uplatňovaná pravidla pro zajištění Nestrannosti a nezávislosti našich auditorů GHG.

Pro bližší informace o ověřovacím postupu můžete kontaktovat přímo vedoucí oddělení hodnocení životního prostředí (Ing. Kristýna Thonová, 727 945 335, thonova@teso.cz)