česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Emisní monitorovací systémy

AMS - automatizované monitorovací systémy pro kontinuální měření emisí

Dodávky kompletních monitorovacích systémů pro :
stacionární spalovací zdroje
spalovny odpadů
technologické zdroje - chemický průmysl, cementárny, sklárny, lakovny ...

AMS - základní části extraktivních systémů:
Odběrový systém (sonda, vedení vzorku)
Systém úpravy vzorku (chladnice, čerpadlo, filtr)
Analytický systém (analyzátory)
Skříně 19", s vestavěným rámem, elektroinstalací a klimatizací
Technologické kontejnery s vestavěnými rámy a klimatizací
Scada system pro sběr a zpracování emisních dat
Options:
Sekvenční řízení funkce systému pomocí PLC (automatické kalibrace ap.)
Přenos a distribuce zpracovaných dat (přes intra/internet)

AMS - základní části neextraktivních systémů - in situ:
Analytický systém (analyzátory)
Scada system pro sběr a zpracování emisních dat
Options:
Přenos a distribuce zpracovaných dat (přes intra/internet)