česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 5 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Ověřování emisí skleníkových plynů

Zákonem č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů jsou definovány povinnosti pro provozovatele zařízení produkující emise skleníkových plynů, které svými výkonovými parametry spadají pod systém EU ETS.

Podmínky pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/Es jsou pak definovány Nařízením komise (EU) č. 601/2012.

Dle § 15 odst. 5 zákona je provozovatel povinen předložit Ministerstvu životního prostředí ověřený emisní výkaz každoročně do 15. března. Ověření může provádět pouze osoba, která je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013. Společnost Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. získala jako první v České republice akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. k ověřování emisních výkazů (Certifikační orgán č. 3173). Provozovatelům zařízení spadajících pod systém emisního obchodování tak můžeme nabídnout:

  • ověření (verifikaci) ročního výkazu o množství emisí CO2 akreditovanou osobou,
  • ověření formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

Naše společnost působí v oblasti ověřování emisí CO2 již od samého počátku, garantujeme Vám provedení ověřovacích prací zkušenými auditory GHG.

Upozorňujeme žadatele o ověřování, že novelou zákona o emisním obchodování č. 257/2014 Sb., ze dne 22. října 2014 byla s účinností od 1. ledna 2015 zrušena autorizace MŽP k ověřování emisí skleníkových plynů a tuto činnost mohou nadále vykonávat pouze subjekty, které jsou držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 14065:2013.

V případě Vašeho zájmu o ověření Vašeho ročního emisního výkazu naší společností prosím vyplňte přiloženou Žádost o ověření ročního emisního výkazu a zašlete zpět na naši poštovní adresu / mailem / faxem. Obratem se s Vámi spojí odpovědný zástupce ověřovacího orgánu a na základě poskytnutých informací Vám zpracuje nezávaznou cenovou nabídku na ověřování. Stejným způsobem je nutné postupovat v případě zájmu o ověření Formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělených povolenek, příslušná Žádost o ověření tohoto formuláře je ke stažení zde.

V souladu s požadavky příslušných normativních dokumentů poskytujeme podrobný popis ověřovacího procesu a informaci o postupech pro vyřizování stížností a odvolání a to na vyžádání. V případě Vašeho zájmu si od nás rovněž můžet vyžádat informace o odborné způsobilosti našich auditorů GHG.

Klientům rovněž poskytujeme přímý odkaz na uplatňovaná pravidla pro zajištění Nestrannosti a nezávislosti našich auditorů GHG.

Pro bližší informace o ověřovacím postupu můžete kontaktovat přímo vedoucí oddělení hodnocení životního prostředí (Ing. Kristýna Thonová, 727 945 335, thonova@teso.cz)