česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Odběrové systémy

  Odběrová souprava GTE
Izokinetická gravimetrická souprava GTE slouží pro odběr vzorku tuhých znečišťujících látek z proudícího plynu za izokinetických, event. přibližně izotermických podmínek, dle ČSN ISO 9096 Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda a dle ČSN EN 13284-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu - Manuální gravimetrická metoda. Tuhé částice jsou z dílčího proudu plynu kvantitativně odlučovány rovinným externím filtrem s filtračním materiálem vyrobeným ze skelných vláken ze 100 % borosilikátového skla, s garantovannou účinností 99.97 % (pro částice 0.5 - 0.3 µm), s možností instalace patronového interního nebo cyklonového externího předodlučovače. Souprava, vybavená kombinovanou odběrovou sondou s použitím měřicího modulu 2T4P pro snímání teplot, tlaků a tlakových diferencí na rychlostní sondě a měřicí dýze s el. výstupem, je připravena na automatické řízení izokinetiky odběru a vyhodnocení odběru pomocí řídící ústředny IZOMAT.

  Odběrová souprava Unibox
UNIBOX 06 slouží pro odběr vzorku plynných příměsí z proudící směsi plynů. Tuhé příměsi jsou z dílčího vzorku plynu odstraněny za teploty hlavního proudu plynu filtrem ze skelných vláken. Upravený plyn je podroben vícestupňové absorpci ve skleněných fritových promývačkách s náplní absorpční kapaliny. Vzorek plynu je vysušen a přes regulační kohout a plovákový průtokoměr je odebírán čerpadlem s max. výkonem 60 l.h-1. Pro přesná měření je souprava doplněna mokrým plynoměrem s měřením teploty a tlaku vzorku plynu.

  Odběrová souprava Airmat
Automatický vzorkovač znečištění venkovního ovzduší AIRMAT je určen ke vzorkování prašného aerosolu pro manuální gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace částic ve venkovním ovzduší, dle normy ČSN EN 12341. Vzorkovač lze pomocí volitelného příslušenství přizpůsobit pro odběr a stanovení dalších polutantů, jako jsou např. těžké kovy, semivolatilní organické látky, kysele reagující ionty apod. Metoda stanovení je založena na oddělení částic, které jsou větší než PM10, variantně PM 2,5 v certifikované odběrové hlavici s ochranným PTFE povlakem a přímým spojením hlavice s držákem filtru. Třídění je prováděno na základě rozdílu mezi hybnostmi jednotlivých velikostních frakcí částic v impaktoru s ochranným PTFE povlakem, hlavice je variantně vybavena separací kondenzované vody. Odběr vzorku je aktivně regulován podle údaje hmotového průtokoměru na množství 1 m3/hod nebo 2,3 m3/hod s okamžitou maximální odchylkou průtoku vzorku ± 10 %, po volitelnou dobu, obvykle 24 hod. Vytříděná frakce je filtrována a po ukončení odběru gravimetricky vyhodnocena.