česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Odběrové systémy

  Odběrová souprava GTE
Izokinetická gravimetrická souprava GTE slouží pro odběr vzorku tuhých znečišťujících látek z proudícího plynu za izokinetických, event. přibližně izotermických podmínek, dle ČSN ISO 9096 Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda a dle ČSN EN 13284-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu - Manuální gravimetrická metoda. Tuhé částice jsou z dílčího proudu plynu kvantitativně odlučovány rovinným externím filtrem s filtračním materiálem vyrobeným ze skelných vláken ze 100 % borosilikátového skla, s garantovannou účinností 99.97 % (pro částice 0.5 - 0.3 µm), s možností instalace patronového interního nebo cyklonového externího předodlučovače. Souprava, vybavená kombinovanou odběrovou sondou s použitím měřicího modulu 2T4P pro snímání teplot, tlaků a tlakových diferencí na rychlostní sondě a měřicí dýze s el. výstupem, je připravena na automatické řízení izokinetiky odběru a vyhodnocení odběru pomocí řídící ústředny IZOMAT.

  Odběrová souprava Unibox
UNIBOX 06 slouží pro odběr vzorku plynných příměsí z proudící směsi plynů. Tuhé příměsi jsou z dílčího vzorku plynu odstraněny za teploty hlavního proudu plynu filtrem ze skelných vláken. Upravený plyn je podroben vícestupňové absorpci ve skleněných fritových promývačkách s náplní absorpční kapaliny. Vzorek plynu je vysušen a přes regulační kohout a plovákový průtokoměr je odebírán čerpadlem s max. výkonem 60 l.h-1. Pro přesná měření je souprava doplněna mokrým plynoměrem s měřením teploty a tlaku vzorku plynu.

  Odběrová souprava Airmat
Automatický vzorkovač znečištění venkovního ovzduší AIRMAT je určen ke vzorkování prašného aerosolu pro manuální gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace částic ve venkovním ovzduší, dle normy ČSN EN 12341. Vzorkovač lze pomocí volitelného příslušenství přizpůsobit pro odběr a stanovení dalších polutantů, jako jsou např. těžké kovy, semivolatilní organické látky, kysele reagující ionty apod. Metoda stanovení je založena na oddělení částic, které jsou větší než PM10, variantně PM 2,5 v certifikované odběrové hlavici s ochranným PTFE povlakem a přímým spojením hlavice s držákem filtru. Třídění je prováděno na základě rozdílu mezi hybnostmi jednotlivých velikostních frakcí částic v impaktoru s ochranným PTFE povlakem, hlavice je variantně vybavena separací kondenzované vody. Odběr vzorku je aktivně regulován podle údaje hmotového průtokoměru na množství 1 m3/hod nebo 2,3 m3/hod s okamžitou maximální odchylkou průtoku vzorku ± 10 %, po volitelnou dobu, obvykle 24 hod. Vytříděná frakce je filtrována a po ukončení odběru gravimetricky vyhodnocena.