česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Státní projekt MŽP SP/1a3/148/08 Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku, řešitel dílčího úkolu, pro ČHMU 2008 - 2010

Účelem projektu je navrhnout postupy pro zlepšení kvality ovzduší a snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty.

Cílem dílčího projektu je přispět k hlubšímu poznání původu znečištění ovzduší a návazně k řešení problémů spojených s nevyhovujícími a z hlediska některých znečišťujících látek zhoršujícími kvalitu ovzduší v některých oblastech České republiky, prioritně na území Středočeského kraje. Koncepce projektu navazuje na závěry, doporučení a výstupy již realizovaných projektů Ministerstva životního prostředí. Metoda řešení projektu je založena na receptorovém modelování původu znečištění na základě monitoringu znečištění venkovního ovzduší a monitoringu emisních zdrojů.

Pro sledování jsou navrženy tyto znečišťující látky:

  • suspendované částice (frakcí PM10 a PM2,5)
  • těžké kovy (HMs), vázané na frakci PM2,5
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)
  • organický /elementární uhlík (OC/EC)

Průběžná zpráva projektu za rok 2008 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1A - Rešerše dostupných dat - Tabelární forma

Příloha 1B - Rešerše dostupných dat - Emisní chrakteristiky zdrojů

Příloha 1C - Rešerše dostupných dat - Doprava

Příloha 1D - Rešerše dostupných dat - ISKO

Příloha 1E - Rešerše dostupných dat - Soil profile

Příloha 2A - Receptorové modelování - CMB 8.2

Příloha 2B - Pozitive Matrix Factorization

Příloha 3 - Experiment - Výběr matric

Příloha 4 - Stanice AIM

Příloha 5 - Zdroje znečišťování

Příloha 6 - Popis aparatury VAPS (E)

Příloha 7 - Meteorologické podmínky na stanicích AIM

Zpráva 2008

Průběžná zpráva projektu za rok 2009 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise

Příloha 2 - Metody měření - Imise

Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace

Příloha 3B - Imise - PAH

Příloha 3C - Imise - těžké kovy

Příloha 3D - Imise - OC_EC

Příloha 3E - Imise - Gravimetrie

Příloha 4A - Vzduchotechnické parametry

Příloha 4B - Emise - PAH

Příloha 4C - Emise - těžké kovy

Příloha 4D - Emise - OC_EC

Příloha 4E - Emise - Gravimetrie

Zpráva 2009

Závěrečná zpráva projektu za rok 2010 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise

Příloha 2 - Metody měření - Imise

Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace

Příloha 3B - Imise - PAH

Příloha 3C - Imise - TK

Příloha 3D - Imise - OC/EC

Příloha 3E - Imise - PM

Příloha 4A - Vzduchotechnické parametry

Příloha 4B - Emise - PAH

Příloha 4C - Emise - TK

Příloha 4D - Emise - OC/EC

Příloha 4E - Emise - gravimetrie

Závěrečná zpráva projektu

V předcházejících přílohách prezentované výsledky byly získány na základě poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. V případě zájmu o jejich komerční využití prosím kontaktujte přímo poskytovatele podpory.