česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Formulář CO2 2016
19.12.2016

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo formulář ročního emisního hlášení CO2 za rok 2016. Ke stažení zde.

NIR 2016
19.12.2016

Ministerstvem životního prostředí byly zveřejněny národně specifické hodnoty výpočtových faktorů pro rok 2016.

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vypoctove_faktory_emise/$FILE/oeok-NIR_vypocetni_faktory-20160101.pdf

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitoring a hodnocení zdrojů znečišťování ovzduší

Státní projekt VaV SM 9/14/04 Aktuální otázky ochrany atmosféry, Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, odpovědný řešitel projektu, pro MŽP 2004-2006.


Projekt se zaměřuje na emisní podpisy zdrojů v exponovaných oblastech Prahy a Ostravska pro účely receptorového modelování a pro účely hodnocení technologií zdrojů znečišťování dle BAT/BREF. Zvláštní pozornost je věnována problematice rtuti.

Průběžná zpráva projektu za rok 2004 je k nahlédnutí zde.

Kapitola 1 - Problematika emisí rtuti

Kapitola 2 - Metody pro stanovení rtuti v emisích a imisích

Kapitola 3 - Emise rtuti stacionárních zdrojů

Průběžná zpráva projektu za rok 2005 je k nahlédnutí zde, příslušné přílohy:

Příloha 1A - Technické parametry zdrojů

Příloha 1B - Vzduchotechnické parametry

Příloha 1C - Analýza PM10/PM2,5

Příloha 1D - Přehled výsledků PM10/PM2,5

Příloha 1E - Analýza PAH

Příloha 1F - Analýza TK

Příloha 1G - Analýza VOC

Příloha 1H - Analýza emisí rtuti

Příloha 1I - Finger print

Příloha 1J - QA/QC

Příloha 2 - Experimentální data Hg

Příloha 3 - Metody řešení

Závěrečná zpráva projektu za rok 2006 je k nahlédnutí zde, příslušné přílohy:

Příloha 1 - Receptorové modelování

Příloha 2 - Hodnocení BAT

Příloha 3 - Problematika emisí rtuti

Souhrn výsledků Hg

Souhrn výsledků PAH

Souhrn výsledků TK

Souhrn výsledků TZL

Souhrn výsledků VOC

Článek publikovaný v časopise Ochrana ovzduší týkající se v rámci projektu zpracovávaného Receptorového modelování je se svolením autora umístěn zde.