česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitoring a hodnocení zdrojů znečišťování ovzduší

Státní projekt VaV SM 9/14/04 Aktuální otázky ochrany atmosféry, Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, odpovědný řešitel projektu, pro MŽP 2004-2006.


Projekt se zaměřuje na emisní podpisy zdrojů v exponovaných oblastech Prahy a Ostravska pro účely receptorového modelování a pro účely hodnocení technologií zdrojů znečišťování dle BAT/BREF. Zvláštní pozornost je věnována problematice rtuti.

Průběžná zpráva projektu za rok 2004 je k nahlédnutí zde.

Kapitola 1 - Problematika emisí rtuti

Kapitola 2 - Metody pro stanovení rtuti v emisích a imisích

Kapitola 3 - Emise rtuti stacionárních zdrojů

Průběžná zpráva projektu za rok 2005 je k nahlédnutí zde, příslušné přílohy:

Příloha 1A - Technické parametry zdrojů

Příloha 1B - Vzduchotechnické parametry

Příloha 1C - Analýza PM10/PM2,5

Příloha 1D - Přehled výsledků PM10/PM2,5

Příloha 1E - Analýza PAH

Příloha 1F - Analýza TK

Příloha 1G - Analýza VOC

Příloha 1H - Analýza emisí rtuti

Příloha 1I - Finger print

Příloha 1J - QA/QC

Příloha 2 - Experimentální data Hg

Příloha 3 - Metody řešení

Závěrečná zpráva projektu za rok 2006 je k nahlédnutí zde, příslušné přílohy:

Příloha 1 - Receptorové modelování

Příloha 2 - Hodnocení BAT

Příloha 3 - Problematika emisí rtuti

Souhrn výsledků Hg

Souhrn výsledků PAH

Souhrn výsledků TK

Souhrn výsledků TZL

Souhrn výsledků VOC

Článek publikovaný v časopise Ochrana ovzduší týkající se v rámci projektu zpracovávaného Receptorového modelování je se svolením autora umístěn zde.