česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení koncentrace pachových látek

Olfaktometrická laboratoř - Autorizovaná a akreditovaná laboratoř ke stanovení koncentrace pachových látek.

Dynamická olfaktometrie je metoda hodnocení znečištění ovzduší pachovými látkami. Olfaktometrii lze použít pro měření koncentrace jednotlivých pachových látek, známých i neznámých směsí plynných pachových látek. Metoda je prováděna v souladu s normou ČSN EN 13 725.

Vlastní vyhodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným materiálem, n-butanolem.

Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání zápachu.

Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 µ mol/mol neutrálního plynu.

Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE.

Olfaktometrické stanovení spočívá v následujících krocích:

 • Odběr vzorků pachových látek do plynotěsných vaků pomocí odběrového zařízení. Vzorky jsou odebírány do vaků z inertního materiálu (nalophanu), testovaného na zápach.
  • odběry imisních vzorků
  • odběry emisních vzorků
  • odběry z plošných zdrojů
   • skládky odpadu
   • kompostárny
   • biodegradační plochy
   • kalová pole
   • biofiltry
   • čistírny odpadních vod
   • bioplynové stanice a další zdroje
 • Sledování meteorologických podmínek
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Zpracování vzorků definovaným ředěním na olfaktometru
 • Senzorické hodnocení postižitelného pachového vjemu skupinou posuzovatelů (členů panelu)
 • Výpočet koncentrace pachových látek a vypracování autorizovaného/akreditovaného protokolu.

Obr.1 Odběr vzorku z plošného zdroje – povrchu skládky

obr

Obr.2 Vyhodnocení meteorologických podmínek

Obr.3 Emisní odběr

Obr.4 Posuzování v laboratoři u olfaktometru

Obr.5 Imisní odběr

Obr.6 Transport vzorků do laboratoře

Obr.7 Výpočet koncentrace pachových látek

Obr.8 Výpočet koncentrace pachových látek