česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Kalibrace

 • kalibrace přístrojů pro měření tuhých a plynných znečišťujících látek v emisích a pracovnm prostředí
 • kalibrace přístrojů pro měření emisí CO2, koncentrace CO2 a O2 v plynech a prostředí
 • kalibrace trvale instalovaných měřidel průtoku odpadních plynů a spalin
 • ověřování automatizovaných emisních měřících systémů dle zákona a ovzduší
 • proměřování průmyslových vzduchotechnických rozvodů
 • emisní a tepelně technická měření kotlů
 • stanovení účinnosti odlučovacích technologií
 • stanovení vodního a kyselého rosného bodu plynů,rosného bodu tlakového vzduchu, úletu aerosolu a kapiček
 • garanční měření technologií k omezování znečišťování ovzduší
 • kontrolní měření účinnosti zpětného odvodu par na čerpacích stanicích PHM
 • rozbory priduktů čištění plynů
 • zkoušky pro certifikaci paliv, stanovení měrných výrobních emisních faktorů