česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Reference

  KOMPLEXNÍ  INSTALACE

 • Instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému JUNKALOR, spalovna kom. odpadu SaKO, Brno, 1992.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS - spalovna prům. odpadu UNEX, Uničov, 1994.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému HARTMANN-BRAUN a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, ZVL, Klášterec nad Ohří, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, AUTOPAL, Nový Jičín, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, VOP, Nový Jičín, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna nem. odpadu, FN Motol, Praha, 1996.
 • Doplnění, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS, spalovna prům. odpadu, Léčiva, Praha, 1996. 
 • Rekonstrukce a servis kontinuálního provozního měřicího systému JUNKALOR na HARTMANN BRAUN, spalovna kom. odpadu SAKO, Brno, 1997.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SERVOMEX, teplárna Dvůr Králové,  1997.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního měřícího systému kyslíku FISCHER-ROSEMOUNT, instalace monitorovacího systému TRM-QBase, teplárna Transteplo Kdyně, 1999.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému FISCHER-ROSEMOUNT, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Qbase, spalovna kom. odpadu  SAKO Brno, 2000.
 • Kompletní dodávka, instalace a servis emisního měřícího systému SICK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Qbase, SÚ Vřesová, 2001
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému Hartmann Braun a SICK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO VP Frýdek Místek 2004.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému SIMENS a SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO VOP 025 Nový Jičín 2004.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému  SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO Spalovna Plzeň 2005.
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, pro dvě nezávislé linky zpracování nemocničního odpadu SNO FN MOTOL Praha 2005
 • Rekonstrukce a doplnění měřícího systému SIEMENS, ZENTIVA Praha – 2007
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SICK MAIHAK in-situ pro měření CO, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat, pro oddprášení EOP Pilsen Steel Plzeň – 2007
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SIEMENS, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat  pro linku zpracování nemocničního odpadu SNO Uherskohradištské nemocnice UH – 2007
 • Kompletní instalace laserového emisního měřícího systému SIEMENS LDS 6 NH3, včetně napojení na systému sběru a zpracování dat ELIDIS pro linku výroby kyseliny dusičné KD6 Lovochemie Lovosice 2007
 • Instalace měřicí sondy TORBAR pro monitoring průtoku emisí pro odprášení EOP Pilsen Steel Plzeň – 2008
 • Kompletní instalace měřícího systému SIEMENS, pro linku zpracování měděného odpadu Kovohuty Krompachy SR 2008
 • Dodávka a instalace kontinuálního emisního systému SIEMENS, pro pyrolýzní jednotku ARROW LINE Ostrava/TESO Ostrava, Ostrava 2008
 • Rekonstrukce provozního měřicího systému Horiba, instalace a zprovoznění 13 analyzátorů Siemens na KS Břeclav a KS Kouřim  pro Net4Gas RWE 2009
 • Dodávka, instalace a zprovoznění systému sběru a zpracování dat  pro 2 linky zpracování komunálního odpadu SAKO Brno 2009
 • Rekonstrukce a doplnění měřícího systému SIEMENS o měření TOC, spalovna KN Liberec – 2009
 • Rekonstrukce provozního měřicího systému Siemens v Zentiva a.s. 2009
 • Komplexní rekonstrukce monitorovacího emisního systému Teplárny Liberec 2009
 • Dodávka analytického systému měření CO2 SIEMENS Ultramat 23 pro VŠB Ostrava 2009
 • Kompletní instalace měřícího systému SICK, pro linku zpracování výpalků LIAS Vintířov 2010
 • Komplexní rekonstrukce monitorovacího emisního systému pro dvě linky spalovny odpadů FN Motol 2010
 • Dodávka analytického systému měření O2 SIEMENS Oxymat 61 pro POLYCOMP 2010
 • Rekonstrukce analytického systému pro měření kyslíku PAVUS a.s. Veselí nad Lužnicí 2010
 • Komplexní dodávka analytického systému  SIEMENS Ultramat Oxymat 6 pro Honeywell Brno 2010
 • Instalace a zprovoznění emisního systému SIEMENS / DURAG Vetropack a.s. Kyjov 2011
 • Dodávka analyzátorů SIEMENS pro ENVITECH Bohemia s.r.o. Praha, Praha 2011
 • Kompletní instalace laserového emisního měřícího systému SIEMENS LDS 6 HCl, včetně napojení na systému sběru a zpracování dat ELIDIS pro spalovnu nebezpečných odpadů AVE Kralupy 2011
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro Chromservis Praha 2011
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro TESO Brno 2012
 • Dodávka mobilního analytického emisního systému SIEMENS pro VŘ VUT Brno 2012
 • Dodávka 2 ks mobilního emisního systému TOC TESTA pro VŘ VUT Brno 2013
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro TAILGAS DEZA Valašské Meziříčí 2013
 • Dodávka 3 ks emisního systému TZL do EPRU II AC Technology 2013
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro EMPLA Hradec Králové 2014
 • Dodávka zařízení pro redundanci AMS, sběru a vyhodnocení dat SBase pro TERMIZO a.s. Liberec 2014
 • Dodávka analyzátorů SIEMENS pro PAVUS a.s. Praha, Ostrava 2014 – probíhá
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Borsod Chem – MCHZ Ostrava 2014
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro K15 Synthesia a.s. Pardubice 2014
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Vetropack a.s. Kyjov 2015
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro K14 Synthesia a.s. Pardubice 2015
 • Dodávka systému pro měření emisí odsíření, vč. sběru a vyhodnocení dat SBase pro Teplárnu České Budějovice a.s. 2015
 • Dodávka systému pro sběr a vyhodnocení dat SBase pro Teplárnu DEZA Valašské Metiříčí 2015 - probíhá
 • Dodávka měřicího systému pro SBI Test VŠB-TU, vč. programového vybavení pro řízení zkoušky, Pavus a.s 2014
 • Dodávka mobilního emisního systému TOC pro vývoj Škoda Auto Mladá Boleslav 2015
 • Dodávka emisního systému TOC vč. sběru a vyhodnocení dat SBase pro EPISPOL a.s. Ústí n. Labem 2015
 • Dodávka měřicího systému pro SBI Test AdMas Brno, vč. programového vybavení pro řízení zkoušky, Pavus a.s 2015 - probíhá
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Spalovnu komunálních odpadů ZEVO Chotíkov 2015 - probíhá

 

stav : leden  2016