česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Reference

  KOMPLEXNÍ  INSTALACE

 • Instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému JUNKALOR, spalovna kom. odpadu SaKO, Brno, 1992.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS - spalovna prům. odpadu UNEX, Uničov, 1994.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému HARTMANN-BRAUN a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, ZVL, Klášterec nad Ohří, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, AUTOPAL, Nový Jičín, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna prům. odpadu, VOP, Nový Jičín, 1995.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS a systému sběru dat TRM K, spalovna nem. odpadu, FN Motol, Praha, 1996.
 • Doplnění, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SIEMENS, spalovna prům. odpadu, Léčiva, Praha, 1996. 
 • Rekonstrukce a servis kontinuálního provozního měřicího systému JUNKALOR na HARTMANN BRAUN, spalovna kom. odpadu SAKO, Brno, 1997.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního stacionárního emisního systému SERVOMEX, teplárna Dvůr Králové,  1997.
 • Dodávka, instalace a servis kontinuálního měřícího systému kyslíku FISCHER-ROSEMOUNT, instalace monitorovacího systému TRM-QBase, teplárna Transteplo Kdyně, 1999.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému FISCHER-ROSEMOUNT, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Qbase, spalovna kom. odpadu  SAKO Brno, 2000.
 • Kompletní dodávka, instalace a servis emisního měřícího systému SICK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Qbase, SÚ Vřesová, 2001
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému Hartmann Braun a SICK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO VP Frýdek Místek 2004.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému SIMENS a SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO VOP 025 Nový Jičín 2004.
 • Kompletní instalace a servis emisního měřícího systému  SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, spalovna neb. odpadu  SNO Spalovna Plzeň 2005.
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SICK MAIHAK, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat TRM-Sbase, pro dvě nezávislé linky zpracování nemocničního odpadu SNO FN MOTOL Praha 2005
 • Rekonstrukce a doplnění měřícího systému SIEMENS, ZENTIVA Praha – 2007
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SICK MAIHAK in-situ pro měření CO, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat, pro oddprášení EOP Pilsen Steel Plzeň – 2007
 • Kompletní instalace emisního měřícího systému SIEMENS, včetně dodávky systému sběru a zpracování dat  pro linku zpracování nemocničního odpadu SNO Uherskohradištské nemocnice UH – 2007
 • Kompletní instalace laserového emisního měřícího systému SIEMENS LDS 6 NH3, včetně napojení na systému sběru a zpracování dat ELIDIS pro linku výroby kyseliny dusičné KD6 Lovochemie Lovosice 2007
 • Instalace měřicí sondy TORBAR pro monitoring průtoku emisí pro odprášení EOP Pilsen Steel Plzeň – 2008
 • Kompletní instalace měřícího systému SIEMENS, pro linku zpracování měděného odpadu Kovohuty Krompachy SR 2008
 • Dodávka a instalace kontinuálního emisního systému SIEMENS, pro pyrolýzní jednotku ARROW LINE Ostrava/TESO Ostrava, Ostrava 2008
 • Rekonstrukce provozního měřicího systému Horiba, instalace a zprovoznění 13 analyzátorů Siemens na KS Břeclav a KS Kouřim  pro Net4Gas RWE 2009
 • Dodávka, instalace a zprovoznění systému sběru a zpracování dat  pro 2 linky zpracování komunálního odpadu SAKO Brno 2009
 • Rekonstrukce a doplnění měřícího systému SIEMENS o měření TOC, spalovna KN Liberec – 2009
 • Rekonstrukce provozního měřicího systému Siemens v Zentiva a.s. 2009
 • Komplexní rekonstrukce monitorovacího emisního systému Teplárny Liberec 2009
 • Dodávka analytického systému měření CO2 SIEMENS Ultramat 23 pro VŠB Ostrava 2009
 • Kompletní instalace měřícího systému SICK, pro linku zpracování výpalků LIAS Vintířov 2010
 • Komplexní rekonstrukce monitorovacího emisního systému pro dvě linky spalovny odpadů FN Motol 2010
 • Dodávka analytického systému měření O2 SIEMENS Oxymat 61 pro POLYCOMP 2010
 • Rekonstrukce analytického systému pro měření kyslíku PAVUS a.s. Veselí nad Lužnicí 2010
 • Komplexní dodávka analytického systému  SIEMENS Ultramat Oxymat 6 pro Honeywell Brno 2010
 • Instalace a zprovoznění emisního systému SIEMENS / DURAG Vetropack a.s. Kyjov 2011
 • Dodávka analyzátorů SIEMENS pro ENVITECH Bohemia s.r.o. Praha, Praha 2011
 • Kompletní instalace laserového emisního měřícího systému SIEMENS LDS 6 HCl, včetně napojení na systému sběru a zpracování dat ELIDIS pro spalovnu nebezpečných odpadů AVE Kralupy 2011
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro Chromservis Praha 2011
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro TESO Brno 2012
 • Dodávka mobilního analytického emisního systému SIEMENS pro VŘ VUT Brno 2012
 • Dodávka 2 ks mobilního emisního systému TOC TESTA pro VŘ VUT Brno 2013
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro TAILGAS DEZA Valašské Meziříčí 2013
 • Dodávka 3 ks emisního systému TZL do EPRU II AC Technology 2013
 • Dodávka mobilního analytického systému měření TOC TESTA 2010 pro EMPLA Hradec Králové 2014
 • Dodávka zařízení pro redundanci AMS, sběru a vyhodnocení dat SBase pro TERMIZO a.s. Liberec 2014
 • Dodávka analyzátorů SIEMENS pro PAVUS a.s. Praha, Ostrava 2014 – probíhá
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Borsod Chem – MCHZ Ostrava 2014
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro K15 Synthesia a.s. Pardubice 2014
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Vetropack a.s. Kyjov 2015
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro K14 Synthesia a.s. Pardubice 2015
 • Dodávka systému pro měření emisí odsíření, vč. sběru a vyhodnocení dat SBase pro Teplárnu České Budějovice a.s. 2015
 • Dodávka systému pro sběr a vyhodnocení dat SBase pro Teplárnu DEZA Valašské Metiříčí 2015 - probíhá
 • Dodávka měřicího systému pro SBI Test VŠB-TU, vč. programového vybavení pro řízení zkoušky, Pavus a.s 2014
 • Dodávka mobilního emisního systému TOC pro vývoj Škoda Auto Mladá Boleslav 2015
 • Dodávka emisního systému TOC vč. sběru a vyhodnocení dat SBase pro EPISPOL a.s. Ústí n. Labem 2015
 • Dodávka měřicího systému pro SBI Test AdMas Brno, vč. programového vybavení pro řízení zkoušky, Pavus a.s 2015 - probíhá
 • Dodávka sběru a vyhodnocení dat SBase pro Spalovnu komunálních odpadů ZEVO Chotíkov 2015 - probíhá

 

stav : leden  2016