česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Reference

1)      Ověřování emisí skleníkových plynů

-          Zpracování nerostných surovin

-          Energetika

-          Přeprava zemního plynu

2)      Zpracování Monitorovacích plánů EU ETS

-          Průmysl

-          Energetika

3)      Rozptylové studie

-          Průmysl

-          Doprava – liniové a plošné zdroje

-          Pachové látky

-          Spalování odpadů

-          Rekultivace

-          Dieselagregáty

-          Energetika

-          Povrchové úpravy

4)      Odborné posudky

-          Energetika

-          Dieselagregáty

-          Průmysl

-          Čerpací stanice PH

-          Spalování odpadů

-          Kompostárny

-          Využití bioplynu a biomasy

-          Potravinářství

-          Biofiltry