česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Poradenství

Oddělení hodnocení životního prostředí společnosti TESO Praha a.s. Vám nabízí služby spojené s plněním nejen zákonných povinností zejména v oblasti ochrany ovzduší.

Mezi portfolio našich služeb patří

 • služby spojené s obchodováním s povolenkami na emise skleníkových plynů, zejména ověřování výkazů o emisích skleníkových plynů akreditovaným (ČIA o.p.s.) autorizovaným (MŽP) ověřovatelem
 • zpracování podkladových dokumentů sloužících k vydání závazného stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to
  • rozptylových studií a
  • odborných posudků
 • pro zdroje označené v Příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracováváme Provozní řády vyjmenovaného zdroje znečišťování
 • u zdrojů, které nedisponují povolením dle zákona č. 201/2012 Sb., případně povolením dle zákona č. 86/2002 Sb., které by bylo v souladu s požadaavkyy zákona č. 201/2012 Sb. nabízíme zpracování Žádosti o povolení provozu dle požadavků § 41 zákona č. 201/2012 Sb.
 • pro splnění povinností provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje nabízíme klientům komplexní zpracování agendy ovzduší v systému ISPOP (hlášení provozní evidence - formulář F_OVZ_SPOJ, poplatkové agendy, bilance organických rozpouštědel atd.)
 • komplexní služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v návaznosti na zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména zpracování
  • oznámení podlimitních záměrů dle přílohy 3a zákona č. 100/2001 Sb.
  • oznámení záměrů dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.
  • dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
 • v souladu s požadavky zákona č. 167/2008 Sb., o předecházení ekologické újmě zpracováváme rovněž Základní hodnocení rizik ekologické újmy
 • v rámci výzev Státního fondu životního prostředí zpracováváme Studie proveditelnosti pro příslušné oblasti podpory, kde je toto zpracování pro podání žádosti o podporu vyžadováno (kropicí vozy, izolační zeleň apod.)

V případě zájmu o některou z námi nabízených služeb prosím zvolte v menu Poradenství konkrétní oblast zájmu, případně nás neváhejte kontaktovat.