česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Poradenství

Oddělení hodnocení životního prostředí společnosti TESO Praha a.s. Vám nabízí služby spojené s plněním nejen zákonných povinností zejména v oblasti ochrany ovzduší.

Mezi portfolio našich služeb patří

 • služby spojené s obchodováním s povolenkami na emise skleníkových plynů, zejména ověřování výkazů o emisích skleníkových plynů akreditovaným (ČIA o.p.s.) autorizovaným (MŽP) ověřovatelem
 • zpracování podkladových dokumentů sloužících k vydání závazného stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to
  • rozptylových studií a
  • odborných posudků
 • pro zdroje označené v Příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracováváme Provozní řády vyjmenovaného zdroje znečišťování
 • u zdrojů, které nedisponují povolením dle zákona č. 201/2012 Sb., případně povolením dle zákona č. 86/2002 Sb., které by bylo v souladu s požadaavkyy zákona č. 201/2012 Sb. nabízíme zpracování Žádosti o povolení provozu dle požadavků § 41 zákona č. 201/2012 Sb.
 • pro splnění povinností provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje nabízíme klientům komplexní zpracování agendy ovzduší v systému ISPOP (hlášení provozní evidence - formulář F_OVZ_SPOJ, poplatkové agendy, bilance organických rozpouštědel atd.)
 • komplexní služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v návaznosti na zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména zpracování
  • oznámení podlimitních záměrů dle přílohy 3a zákona č. 100/2001 Sb.
  • oznámení záměrů dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.
  • dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
 • v souladu s požadavky zákona č. 167/2008 Sb., o předecházení ekologické újmě zpracováváme rovněž Základní hodnocení rizik ekologické újmy
 • v rámci výzev Státního fondu životního prostředí zpracováváme Studie proveditelnosti pro příslušné oblasti podpory, kde je toto zpracování pro podání žádosti o podporu vyžadováno (kropicí vozy, izolační zeleň apod.)

V případě zájmu o některou z námi nabízených služeb prosím zvolte v menu Poradenství konkrétní oblast zájmu, případně nás neváhejte kontaktovat.