česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Žádost o povolení provozu

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zavádí některé nové povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, mimo jiné povinnost v určitých případech požádat o povolení provozu zdroje podle tohoto zákona.

Tato povinnost se netýká pouze nových zdrojů, ale i celé řady stávajících!

Naše společnost Vám v tomto ohledu nabízí spolupráci při zpracování tétoŽádosti o povolení provozu, Provozního řádu a všech souvisejících podkladů

Otázka povolení provozu je dle zákona č. 201/2012 Sb. relevantní v těchto případech:

  • podle § 41 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší je provozovatel povinen, pokud nemá platné povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., do 1.9.2013 (do 1 roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.) požádat o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona 201/2012 Sb.
    • To platí tam, kde byly zdroje povoleny dle legislativy platné před 1.8.2002, nebo na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a nemají povolení dle zákona č. 86/2002 Sb.
  • zdroje, které mají platné povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. a pouze není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., tedy do 1.9.2014
    Součástí Žádosti o povolení je i Provozní řád zdroje, pokud je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. vyžadován.

Struktura Žádosti je definována v Příloze č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu, konkrétní rozsah pro danou provozovnou je však s ohledem na to, že se jedná o již provozované zdroje našimi pracovníky vždy předjednán na místě příslušných Krajských úřadech, které toto povolení na základě zpracované žádosti vydávají.

Obsah Provozního řádu je pak definován Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Povinnost požádat o povolení k provozu se netýká pouze těch zdrojů, které disponují povolením podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. jsou li tato v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.

Pokud budete mít zájem o spolupráci (nejen) v této oblasti, případně pokud si nejste jisti, která z výše uvedených variant se týká Vašeho zdroje znečišťování, neváhejte nás kontaktovat.