česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Žádost o povolení provozu

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zavádí některé nové povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, mimo jiné povinnost v určitých případech požádat o povolení provozu zdroje podle tohoto zákona.

Tato povinnost se netýká pouze nových zdrojů, ale i celé řady stávajících!

Naše společnost Vám v tomto ohledu nabízí spolupráci při zpracování tétoŽádosti o povolení provozu, Provozního řádu a všech souvisejících podkladů

Otázka povolení provozu je dle zákona č. 201/2012 Sb. relevantní v těchto případech:

  • podle § 41 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší je provozovatel povinen, pokud nemá platné povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., do 1.9.2013 (do 1 roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.) požádat o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona 201/2012 Sb.
    • To platí tam, kde byly zdroje povoleny dle legislativy platné před 1.8.2002, nebo na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a nemají povolení dle zákona č. 86/2002 Sb.
  • zdroje, které mají platné povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. a pouze není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., tedy do 1.9.2014
    Součástí Žádosti o povolení je i Provozní řád zdroje, pokud je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. vyžadován.

Struktura Žádosti je definována v Příloze č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu, konkrétní rozsah pro danou provozovnou je však s ohledem na to, že se jedná o již provozované zdroje našimi pracovníky vždy předjednán na místě příslušných Krajských úřadech, které toto povolení na základě zpracované žádosti vydávají.

Obsah Provozního řádu je pak definován Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Povinnost požádat o povolení k provozu se netýká pouze těch zdrojů, které disponují povolením podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. jsou li tato v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.

Pokud budete mít zájem o spolupráci (nejen) v této oblasti, případně pokud si nejste jisti, která z výše uvedených variant se týká Vašeho zdroje znečišťování, neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Kristýna Thonová, vedoucí oddělení hodnocení životního prostředí

mob.: 727 945 335

email: thonova@teso.cz