česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Výzkum původů znečištění

Státní projekt MŠMT 2B08040 Výzkum původu znečištění zaměřený na pražskou aglomeraci, odpovědný řešitel projektu, pro MŠMT 2008 - 2011.

Cílem projektu je přispět k poznání původu znečištění ovzduší, a tím umožnit řešeni problémů spojených s nevyhovující kvalitou ovzduší v zatížených oblastech České republiky. Model bude zpracován a prezentován na datech pro pražskou aglomeraci. Metoda řešení projektu je založena na aplikaci matematicko statistického modelu pro identifikaci původu znečištění na základě monitoringu znečištění venkovního ovzduší a monitoringu emisních charakteristik jednotlivých významných bodových a pro sledovanou oblast typických plošných a liniových zdrojů znečišťování.

Pro sledování jsou navrženy polutanty v rozsahu:

  • frakce suspendovaných částic (PM10 a PM2,5)
  • zastoupení organického a elementárního uhlíku (OC/EC)
  • těkavých organických látek (VOCs),
  • těžkých kovů (HMs),
  • polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs)


Průběžná zpráva projektu za rok 2009 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise
Příloha 2 - Metody měření - Imise
Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace
Příloha 3B - Imise - PAH
Příloha 3C - Imise - těžké kovy
Příloha 3D - Imise - OC_EC
Příloha 3E - Imise - PM
Příloha 3F - Imise - VOC
Příloha 4A - Emise - Úvod
Příloha 4B - Vzduchotechnické parametry
Příloha 4C - Emise - PAH
Příloha 4D - Emise - těžké kovy
Příloha 4E - Emise - OC_EC
Příloha 4F - Emise - Gravimetrie
Příloha 4H - Emise - Plyny
Příloha 4I - Emise - Fotodokumentace
Příloha 5A - Emise z dopravy - Úvod
Příloha 5B - Emise z dopravy - PAH
Příloha 5C - Emise z dopravy - těžké kovy
Příloha 5D - Emise z dopravy - PM a OC_EC
Příloha 5E - Emise z dopravy - VOC

Průběžná zpráva projektu za rok 2010 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise
Příloha 2 - Metody měření - Imise
Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace
Příloha 3B - Imise - PAH
Příloha 3C - Imise - těžké kovy
Příloha 3D - Imise - OC_EC
Příloha 3E - Imise - gravimetrie
Příloha 3F - Imise - VOC
Příloha 4A - Emise - Úvod
Příloha 4B - Emise - Vzduchotechnické parametry
Příloha 4C - Emise - PAH
Příloha 4D - Emise - těžké kovy
Příloha 4E - Emise - OC_EC
Příloha 4F - Emise - Gravimetrie
Příloha 4G - Emise - VOC
Příloha 5A - Emise z dopravy - Úvod
Příloha 5B - Emise z dopravy - PAH
Příloha 5C - Emise z dopravy - těžké kovy
Příloha 5D - Emise z dopravy - PM a OC_EC
Příloha 5E - Emise z dopravy - VOC
Příloha 6 - Zkušební aplikace receptorového modelu
Příloha 7 - HYSPLIT
Příloha 8 - Soil profile

Závěrečná zpráva projektu za rok 2011 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metodika identifikace původců znečištění
Příloha 3 - Klastrová analýza
Příloha 4 - Porovnání prototypů
Příloha 5 - Korelační matice
Příloha 6 - PAH Indexy
Příloha 7 - Modelování PMF
Příloha 8 - Aplikace metodiky_Praha
Samostatná_příloha_časopisu_Ochrana_ovzduší_Aplikace_metodiky_Praha

V rámci řešení projektu byly jako výstupy z dílčích činností v jednotlivých etapách zpracovány postery. Jedná se o poster na téma Stanovení charakteru znečištění z městské dopravy


Stanovení charakteru znečištění z tranzitní dopravy


Spalování dřeva v malém topeništi


Spalování hnědého uhlí v malém topeništi

Identifikace původců znečištění ovzduší v oblasti Pražské aglomerace.

Na uvedená témata byly rovněž publikovány články v odborném časopise Ochrana ovzduší, konkrétně

- spalování dřeva v lokálním topeništi

- spalování hnědého uhlí v lokálním topeništi

- emise pocházející z městské dopravy

- emise pocházející z tranzitní dopravy

- aplikace metodiky identifikace původců znečišťování na oblast Pražské aglomerace