česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Výzkum původů znečištění

Státní projekt MŠMT 2B08040 Výzkum původu znečištění zaměřený na pražskou aglomeraci, odpovědný řešitel projektu, pro MŠMT 2008 - 2011.

Cílem projektu je přispět k poznání původu znečištění ovzduší, a tím umožnit řešeni problémů spojených s nevyhovující kvalitou ovzduší v zatížených oblastech České republiky. Model bude zpracován a prezentován na datech pro pražskou aglomeraci. Metoda řešení projektu je založena na aplikaci matematicko statistického modelu pro identifikaci původu znečištění na základě monitoringu znečištění venkovního ovzduší a monitoringu emisních charakteristik jednotlivých významných bodových a pro sledovanou oblast typických plošných a liniových zdrojů znečišťování.

Pro sledování jsou navrženy polutanty v rozsahu:

  • frakce suspendovaných částic (PM10 a PM2,5)
  • zastoupení organického a elementárního uhlíku (OC/EC)
  • těkavých organických látek (VOCs),
  • těžkých kovů (HMs),
  • polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs)


Průběžná zpráva projektu za rok 2009 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise
Příloha 2 - Metody měření - Imise
Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace
Příloha 3B - Imise - PAH
Příloha 3C - Imise - těžké kovy
Příloha 3D - Imise - OC_EC
Příloha 3E - Imise - PM
Příloha 3F - Imise - VOC
Příloha 4A - Emise - Úvod
Příloha 4B - Vzduchotechnické parametry
Příloha 4C - Emise - PAH
Příloha 4D - Emise - těžké kovy
Příloha 4E - Emise - OC_EC
Příloha 4F - Emise - Gravimetrie
Příloha 4H - Emise - Plyny
Příloha 4I - Emise - Fotodokumentace
Příloha 5A - Emise z dopravy - Úvod
Příloha 5B - Emise z dopravy - PAH
Příloha 5C - Emise z dopravy - těžké kovy
Příloha 5D - Emise z dopravy - PM a OC_EC
Příloha 5E - Emise z dopravy - VOC

Průběžná zpráva projektu za rok 2010 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise
Příloha 2 - Metody měření - Imise
Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace
Příloha 3B - Imise - PAH
Příloha 3C - Imise - těžké kovy
Příloha 3D - Imise - OC_EC
Příloha 3E - Imise - gravimetrie
Příloha 3F - Imise - VOC
Příloha 4A - Emise - Úvod
Příloha 4B - Emise - Vzduchotechnické parametry
Příloha 4C - Emise - PAH
Příloha 4D - Emise - těžké kovy
Příloha 4E - Emise - OC_EC
Příloha 4F - Emise - Gravimetrie
Příloha 4G - Emise - VOC
Příloha 5A - Emise z dopravy - Úvod
Příloha 5B - Emise z dopravy - PAH
Příloha 5C - Emise z dopravy - těžké kovy
Příloha 5D - Emise z dopravy - PM a OC_EC
Příloha 5E - Emise z dopravy - VOC
Příloha 6 - Zkušební aplikace receptorového modelu
Příloha 7 - HYSPLIT
Příloha 8 - Soil profile

Závěrečná zpráva projektu za rok 2011 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metodika identifikace původců znečištění
Příloha 3 - Klastrová analýza
Příloha 4 - Porovnání prototypů
Příloha 5 - Korelační matice
Příloha 6 - PAH Indexy
Příloha 7 - Modelování PMF
Příloha 8 - Aplikace metodiky_Praha
Samostatná_příloha_časopisu_Ochrana_ovzduší_Aplikace_metodiky_Praha

V rámci řešení projektu byly jako výstupy z dílčích činností v jednotlivých etapách zpracovány postery. Jedná se o poster na téma Stanovení charakteru znečištění z městské dopravy


Stanovení charakteru znečištění z tranzitní dopravy


Spalování dřeva v malém topeništi


Spalování hnědého uhlí v malém topeništi

Identifikace původců znečištění ovzduší v oblasti Pražské aglomerace.

Na uvedená témata byly rovněž publikovány články v odborném časopise Ochrana ovzduší, konkrétně

- spalování dřeva v lokálním topeništi

- spalování hnědého uhlí v lokálním topeništi

- emise pocházející z městské dopravy

- emise pocházející z tranzitní dopravy

- aplikace metodiky identifikace původců znečišťování na oblast Pražské aglomerace