česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Analyzátory

Používá se řada analytických metod a jejich kombinací, které se stále rozšiřují a doplňují o nové metody a postupy.

Principy analytických metod používaných pro kontinuální měření emisí
Mezi nejčastěji používané patří:


-Infračervená a ultrafialová absorpční spektrometrie, SO2, NOx, CO

  • Analyzátory Siemens - Ultramat, Analyzátory Sick - GM 32, MCS HT

-Chemiluminiscence

  • Analyzátory Horiba - VA 3000

-Plamenové ionizační techniky (FID)

  • Analyzátory TESTA FID, Siemens Fidamat

-Tepelná vodivost

  • Analyzátory Siemens Calomat

-Plynová chromatografie

  • Chromatografy Siemens Maxum

-Laser TDL absorpční spektroskopie

  • Analyzátory Siemens LDS 6, Sick GM 700

-FTIR absorpční spektroskopie

  • Analyzátory Siemens Gasmet, Sick MCS FT

-Magnetická susceptibilita (paramagnetický princip měření)

  • Analyzátory Siemens Oxymat

 

Početně nejrozšířenější použití u extraktivních i neextraktivních metod jsou varianty nedisperzní infračervené spektrometrie NDIR.