česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Formulář CO2 2016
19.12.2016

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo formulář ročního emisního hlášení CO2 za rok 2016. Ke stažení zde.

NIR 2016
19.12.2016

Ministerstvem životního prostředí byly zveřejněny národně specifické hodnoty výpočtových faktorů pro rok 2016.

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vypoctove_faktory_emise/$FILE/oeok-NIR_vypocetni_faktory-20160101.pdf

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitorovací plán

V souvislosti se změnami v systému EU ETS a zejména v oblasti monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, mají všechny zdroje spadající pod systém emisního obchodování povinnost předložit Ministerstvu životního prostředí Monitorovací plán zpracovaný na základě požadavků nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, a to nejpozději v termínu do 31.12.2012. Protože tento nový Monitorovací plán musí být zpracován dle struktury jednotné šablony zveřejněné Evropskou komisí, jejíž podoba se zásadně liší od podoby Monitorovacích plánů, na které jsou provozovatelé zvyklí již od roku 2005, orientace v požadavcích nového nařízení a jejich následné promítnutí do podoby Monitorovacího plánu je časově náročné a klade vysoké nároky na znalosti zpracovatele, dovolujeme si Vám zpracování tohoto nového Monitorovacího plánu nabídnout. Podkladem pro zpracování je jednak provedení tzv. místního šetření přímo na předmětném zdroji a rovněž stávající podoba Monitorovacího plánu tak, aby se v maximální možné míře využilo nástrojů a postupů, které jsou již na zdroji zavedeny, a s kterými jsou příslušní zodpovědní pracovníci seznámeni a umí je aplikovat. Požadavky tohoto nového Monitorovacího plánu budou následně na zdrojích uplatňovány od 1.1.2013.

V případě Vašeho zájmu o zpracování Monitorovacího plánu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 220 560 200, mobilním telefonu 727 945 335 nebo emailu: teso@teso.cz