česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Měření emisí analyzátorem FT-IR

Fourierova transformace infračerveného spektra (FT-IR) umožňuje spektrometrům analyzovat několik anorganických a organických sloučenin v plynné fázi najednou. Gasmet DX 4000, který má naše zkušební laboratoř k dispozici, provádí současné měření následujících plynů: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCI, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C6H14 a formaldehyd. Interval ukládání hodnot je volitelný podle potřeby a povahy měření. Standardně používáme minutový interval ukládání. Měřené hodnoty jsou v průběhu zobrazovány jak v číselné, tak i grafické podobě

 

Sloučenina

Rozsahy [ppm]

Rozsahy [mg.m-3]

HCl

0 – 50

0 – 81

NH3

0 – 50

0 – 38

HF

0 – 10

0 – 9

N2O

0 – 100

0 – 196

NO2

0 – 200

0 – 411

NO

0 – 200

0 – 268

SO2

0 – 500

0 – 1429

CO

0 – 500

0 – 625

CH4

0 – 1000

0 – 716

C2H6

0 – 200

0 – 268

C2H4

0 – 200

0 – 250

C3H8

0 – 200

0 – 393

C6H14

0 – 200

0 – 769

Formaldehyd

0 – 50

0 – 67

CO2

0 – 30 %

--

O2

0 – 25 %

--

H2O

0 – 40 %

--

 

K analyzátoru GASMET DX 4000 lze dokupovat spektra dalších anorganických a organických plynů. Knihovny Gasmet