česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

Informace MŽP
31.05.2013

Informace z MŽP o předběžné alokaci emisních povolenek na období 2013 - 2020.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Stanovisko k platnosti autorizací k měření emisí vydaných podle zákona č.86/2002 Sb.

Dokument v PDF.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Emise skleníkových plynů

Společnost TESO Praha a.s. působí v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů již od počátku systému EU ETS. Jako vůbec první v České republice jsme získali potřebnou akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. dle normy ČSN EN 45011 k ověřování emisí skleníkových plynů, disponujeme roněž potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí. V současné době jsme pro činnost ověřování emisí skleníkových plynů akreditováni dle aktuální verze normy ČSN EN ISO 14065:2013.

Výše uvedená oprávnění nám umožňují realizovat verifikace (ověřování) emisních výkazů zdrojů následujících kategorií:

  • spalovací zařízení (kapalná a plynná paliva)
  • spalovací zařízení (pevná paliva a paliva z biomasy)
  • zařízení na výrobu cementového slínku
  • zařízení na výrobu vápna
  • zařízení na výrobu skla
  • zařízení na výrobu keramických výrobků
  • výroba izolačních materiálů z minerální vlny
  • výroba papíru
  • ověřování formuláře Žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

K dispozici máme zkušený tým auditorů, který se podílel již na cca 200 samostatných ověření.

V rámci činností souvisejících s emisemi skleníkových plynů, provádíme ověřování ročních emisních výkazů o emisích skleníkových plynů i ověřování formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek.

Pokud máte o služby související s problematikou emisí skleníkových plynů zájem, neváhejte nás kontaktovat.