česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Emise skleníkových plynů

Společnost TESO Praha a.s. působí v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů již od počátku systému EU ETS. Jako vůbec první v České republice jsme získali potřebnou akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. dle normy ČSN EN 45011 k ověřování emisí skleníkových plynů, disponujeme roněž potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí. V současné době jsme pro činnost ověřování emisí skleníkových plynů akreditováni dle aktuální verze normy ČSN EN ISO 14065:2013.

Výše uvedená oprávnění nám umožňují realizovat verifikace (ověřování) emisních výkazů zdrojů následujících kategorií:

  • spalovací zařízení (kapalná a plynná paliva)
  • spalovací zařízení (pevná paliva a paliva z biomasy)
  • zařízení na výrobu cementového slínku
  • zařízení na výrobu vápna
  • zařízení na výrobu skla
  • zařízení na výrobu keramických výrobků
  • výroba izolačních materiálů z minerální vlny
  • výroba papíru
  • ověřování formuláře Žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

K dispozici máme zkušený tým auditorů, který se podílel již na cca 200 samostatných ověření.

V rámci činností souvisejících s emisemi skleníkových plynů, provádíme ověřování ročních emisních výkazů o emisích skleníkových plynů i ověřování formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek.

Pokud máte o služby související s problematikou emisí skleníkových plynů zájem, neváhejte nás kontaktovat.