česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Emise skleníkových plynů

Společnost TESO Praha a.s. působí v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů již od počátku systému EU ETS. Jako vůbec první v České republice jsme získali potřebnou akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. dle normy ČSN EN 45011 k ověřování emisí skleníkových plynů, disponujeme roněž potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí. V současné době jsme pro činnost ověřování emisí skleníkových plynů akreditováni dle aktuální verze normy ČSN EN ISO 14065:2013.

Výše uvedená oprávnění nám umožňují realizovat verifikace (ověřování) emisních výkazů zdrojů následujících kategorií:

  • spalovací zařízení (kapalná a plynná paliva)
  • spalovací zařízení (pevná paliva a paliva z biomasy)
  • zařízení na výrobu cementového slínku
  • zařízení na výrobu vápna
  • zařízení na výrobu skla
  • zařízení na výrobu keramických výrobků
  • výroba izolačních materiálů z minerální vlny
  • výroba papíru
  • ověřování formuláře Žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

K dispozici máme zkušený tým auditorů, který se podílel již na cca 200 samostatných ověření.

V rámci činností souvisejících s emisemi skleníkových plynů, provádíme ověřování ročních emisních výkazů o emisích skleníkových plynů i ověřování formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek.

Pokud máte o služby související s problematikou emisí skleníkových plynů zájem, neváhejte nás kontaktovat.