česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Emise skleníkových plynů

Společnost TESO Praha a.s. působí v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů již od počátku systému EU ETS. Jako vůbec první v České republice jsme získali potřebnou akreditaci Českého institutu pro akreditaci o.p.s. dle normy ČSN EN 45011 k ověřování emisí skleníkových plynů, disponujeme roněž potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí. V současné době jsme pro činnost ověřování emisí skleníkových plynů akreditováni dle aktuální verze normy ČSN EN ISO 14065:2013.

Výše uvedená oprávnění nám umožňují realizovat verifikace (ověřování) emisních výkazů zdrojů následujících kategorií:

  • spalovací zařízení (kapalná a plynná paliva)
  • spalovací zařízení (pevná paliva a paliva z biomasy)
  • zařízení na výrobu cementového slínku
  • zařízení na výrobu vápna
  • zařízení na výrobu skla
  • zařízení na výrobu keramických výrobků
  • výroba izolačních materiálů z minerální vlny
  • výroba papíru
  • ověřování formuláře Žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek

K dispozici máme zkušený tým auditorů, který se podílel již na cca 200 samostatných ověření.

V rámci činností souvisejících s emisemi skleníkových plynů, provádíme ověřování ročních emisních výkazů o emisích skleníkových plynů i ověřování formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek.

Pokud máte o služby související s problematikou emisí skleníkových plynů zájem, neváhejte nás kontaktovat.