česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

NIR pro rok 2013
14.06.2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo národně specifické hodnoty výpočtových faktorů pro rok 2013.

Dokument v PDF.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Dodávky

 

-          Aparatury pro jednorázová měření emisí – odběrové sondy, odběrové boxy, absorbéry, rychlostní sondy, měřidla teploty, tlaků, průtoku, izokinetické gravimetrické soupravy – kompletní dodávky a servis souprav pro měření plynných a tuhých znečišťujících látek

-          Automatizované měřicí systémy – kompletní dodávky, instalace, kalibrace, servis

-          Systémy sběru dat jednorázových i kontinuálních měření – dodávka, instalace, servis, podpora